Kết quả bài thi đạt giải tại vòng Chung kết Cuộc thi “Đại sứ Văn hoá Đọc năm 2019” của tỉnh Kiên Giang.
Người tối giản – Hành trình trở về số 0 / Phạm Quỳnh Giang. - H.: Hồng Đức, 2018. – 196tr ; 13 x 20,5cm.