Tháng 12 năm 2018, Thư viện tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cho ra mắt Tạp chí Thư viện Kiên Giang. Đây là một trong những chương trình góp phần khuyến khích nhu cầu, thói quen đọc sách, nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường, cộng đồng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc.
Từ khi đưa trụ sở mới vào hoạt động, Thư viện tỉnh Kiên Giang đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm thu hút đông đảo bạn đọc đến với thư viện, nhất là học sinh, sinh viên.