Nhận thức đúng và hiểu đúng sẽ giúp cho mọi người bình tĩnh, chủ động phòng chống dịch bệnh
(Tổ Quốc) - Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Báo điện tử Tổ Quốc trân trọng giới thiệu toàn văn: